Dostava

“MAKSUZ” d.o.o. će nastojati da kupljene proizvode ili robu isporuči u najkraćem mogućem vremenskom periodu ili po zahtjevu kupca na željeni datum. Dostava će se vršiti na adresu koju sam kupac upiše u polje ADRESA DOSTAVE prilikom naručivanja robe ili na adresu upisanu prilikom registracije (kupac je dužan ažurirati adresu ukoliko je došlo do promjene iste).

Dostava robe je moguća jedino na teritoriji Bosne i Hercegovine. Rok za dostavu regulisan je odabirom datuma kupca ili ako je dogovoreno drugačije od strane prodavača i kupca. Dostavu za “MAKSUZ” d.o.o. online trgovinu će vršiti “MAKSUZ” d.o.o. i ovlaštene kurirske službe na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prodavač i kupac su dužni pregledati pošiljku prilikom slanja tj. prijema robe.

Besplatna dostava – Novo Sarajevo

Butik zdrave hrane Zelenara vrši besplatnu dostavu isključivo za narudžbe preko 30KM za opštinu Novo Sarajevo, sa sljedećim poštanskim brojevima:

71120 Novo Sarajevo – Sarajevo Zmaja od Bosne 88
71121 Novo Sarajevo – Sarajevo Ložionička 16
71122 Novo Sarajevo – Sarajevo Put života
71123 Novo Sarajevo – Sarajevo Grbavička 1
71124 Novo Sarajevo – Sarajevo Behdžeta Mutevelića do broja 2c
71125 Novo Sarajevo – Sarajevo Džemala Bijedića 37
Tabela 1

Fiksna dostava – Sarajevo

U Sarajevu se dostava naplaćuje fiksno 5KM za sljedeće poštanske brojeve (također ukoliko unesete i poštanski broj 7100 dostava će vam biti obračunata na 5KM):

71101 Centar – Sarajevo Obala Kulina bana 8
71103 Centar – Sarajevo Maršala Tita 12
71104 Centar – Sarajevo Ćemaluša bb
71108 Centar – Sarajevo Višnjik 40
71140 Stari Grad – Sarajevo Safvet bega Bašagića bb
71141 Stari Grad – Sarajevo Ćurčiluk mali 2
71145 Stari Grad – Sarajevo Bistrik do br. 41
71160 Novi Grad – Sarajevo Trg solidarnosti bb
71162 Novi Grad – Sarajevo Safeta Hadžića 107
71165 Novi Grad – Sarajevo Trg grada Pratoa br. 10
71166 Novi Grad – Sarajevo Trg ZAVNOBIH-A 17
71167 Novi Grad – Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb
71210 Ilidža Rustempašina 13
71212 Hrasnica Halid bega Hrasnice 8
71215 Blažuj Mali Kiseljak 15
71218 Sokolović Kolonija Umihane Čuvidine bb
71240 Hadžići Hadželi 116
71320 Vogošća Jošanička 32
Tabela 2. Ukoliko uneste poštanski broj 7100, cijena dostave će biti obračunata na 5KM

Ostali kantoni i RS?

Dostavu van Kantona Sarajevo i za opštine koje nisu spomenute u tabela 1 i tabela 2 vrši brza pošta po cijeni od8KM

Vrijeme dostave

Narudžbe se dostavljaju u roku od 24 sata tokom cijele sedmice.
Za narudžbe koje budu poslane do 12 sati isporuka se vrši isti dan, a nakon 12 sati naredni dan. Prije isporuke dostavljač kontaktira klijenta na telefon i provjeri da li je na adresi kako bi preuzeo narudžbu.

Na stranici za plaćanje možete izabrati vrstu isporuke artikala.